Sanace zdiva poškozeného vlhkostí a vodorozpustnými solemi: 2. díl

91-potstejn.jpg

Sanační omítkové systémy

V prvním díle našeho sanačního speciálu jsme se věnovali zdrojům vlhkosti a vodorozpustných solí, které jsou příčinou množství problémů našich staveb.

Jedním z nejčastěji používaných řešení pro zamezení projevu poškození konstrukcí je aplikace sanačních omítek.

Pojem sanační omítka se začal objevovat již v šedesátých letech minulého století, především v Německu. Od té doby došlo v této oblasti k velkému vývoji. Od prvotních směsí připravovaných především na staveništi, až po dnešní moderní materiály podléhající neustálé kontrole a současně splňující řadu požadavků a směrnic.

 

Jak to funguje?

Převážná většina dnešních sanačních omítek je založená na principu otevřené pórovitosti a hydrofobizace. Pórovitost (zvýšený obsahu pórů) přerušuje kapilární transport vlhkosti, poskytuje prostor pro ukládání solí a zároveň zvyšuje propustnost pro vodní páry. Hydrofobizace omezuje pronikání vlhkosti do „jádra" omítky, kde poté vzniká krystalizační zóna. V té se mohou vodorozpustné soli ukládat a na rozdíl od klasické omítky nepronikají až k jejímu povrchu. Nedochází tak k jejich krystalizaci a následné degradaci povrchových vrstev.

 

             klasická (VC) omítka                         těsnicí (cementová) omítka                             sanační omítka    

 

Výběr sanační omítky

Jakou sanační omítku zvolit? Doporučujeme systémy PCI, a to PCI Saniment L nebo PCI Saniment T, což jsou systémy vysoce kvalitních sanačních omítek, které odpovídají směrnicím WTA. Skládají se z materiálů, které se ideálně vzájemně doplňují. Kromě vysoké schopnosti jímat soli současně zachovávají vysokou paropropustnost celého souvrství.

 

Jak na to?

Skladba sanačního souvrství se provádí na zdivo zbavené stávajících poškozených omítek s dostatečným přesahem (zpravidla o tloušťku konstrukce nad viditelné poškození). Spáry je vhodné vyškrabat do hloubky cca 2 cm. Osekané omítky je nutné ze staveniště co nejdříve odstranit, aby nedocházelo k vyplavování solí zpět do okolního terénu a přilehlých konstrukcí. V žádném případě není možné používat odstraněné omítky např. na zásypy v okolí stavby.

Na očištěné zdivo se provádí sanační podhoz (špric) zpravidla s padesátiprocentním krytím. Po vyzrání se nanáší sanační omítka, případně v kombinaci s podkladní pórezní jádrovou omítkou. Jako povrchová úprava se nejčastěji volí štuková sanační omítka s finálním nátěrem. Ekvivalentní difuzní tloušťka sd přitom musí být menší než 0,2 m.

 

Je sanační omítka dostačujícím řešením?

Vzhledem ke zkušenostem, které jsme v průběhu uplynulých padesáti let, kdy se sanační omítkové systémy používají, nasbírali, dnes víme, že tyto omítky mají své limity. Ty jsou dány omezeným vnitřním prostorem pórů i množstvím vlhkosti v podkladním zdivu.

Z tohoto důvodu nemusí být samotná sanační omítka dostačujícím řešením a je nutné ji doplnit o další sanační opatření, jako jsou injektáže a hydroizolační stěrky. Ty si představíme v dalším díle našeho sanačního speciálu. Nechcete-li čekat, obraťte se již nyní na tým našich odborných poradců, kteří jsou připraveni vám navrhnout optimální řešení sanace šité na míru vaší stavbě.

 

 

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Vaše nejbližší pobočka

Zadejte obec, ulici, kde se nacházíte:

Počasí | Celá ČR

BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim

Tel.: +420 469 607 111
Fax.: +420 469 607 112
info@fasadnistudio.cz

COPYRIGHT 2012 © Fasádní studio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmínky použití

Facebook Fasádního studia Kanál Youtube - nová videa
Nejbližší pobočky podle polohy