Sanace zdiva poškozeného vlhkostí a vodorozpustnými solemi: 3. díl

91-sanace-3.dil_cover.jpg

VNĚJŠÍ HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ

V předchozích dílech našeho sanačního speciálu jsme se věnovali příčinám poškození našich staveb jako je působení vlhkosti a vodorozpustných solí (1. díl) a funkcím a limitům sanačních omítkových systémů (2. díl).Limity sanačních omítek

Již víte, že samotné sanační omítky nemusí být vždy dostačujícím opatřením pro řešení nadměrné vlhkosti našich staveb. Funkčnost sanačních omítek je dána jednak jejich omezeným vnitřním pórovým systémem, který slouží pro ukládání vodorozpustných solí, tak především i množstvím vlhkosti v podkladním zdivu. Orientačně se uvádí, že sanační omítky na cihelném zdivu lze jako jediné opatření používat do vlhkosti cca 8 % hmotnostních. Pokud je zdivo smíšené nebo kamenné, může se tato hodnota samozřejmě lišit.

Pokud si nejste jisti množstvím vlhkosti a zasolením konstrukce vašeho objektu, obraťte se na naše odborné poradce, kteří pro vás zajistí odběr vzorků, vyhodnocení naší profesionální laboratoří a navrhnou správný postup sanačního zásahu.

V případě, že je vlhkost vyšší než zmíněných 8 % hm. (u cihelného zdiva) doporučujeme pro zajištění dlouhodobé funkčnosti oprav provést systém opatření, která zamezí pronikání vlhkosti do objektu.

 

Proč systém?

Často je zapotřebí při řešení sanací staveb kombinace několika metod. Jedině použitím kvalitních systémových řešení máte jistotu, že všechny materiály spolupůsobí, vzájemně na sebe navazují a vhodně se doplňují.

 

Systémová řešení PCI:

  • sanační omítkové systémy
  • živičné hydroizolační stěrky
  • minerální hydroizolační stěrky
  • injektáže proti vzlínající vlhkosti

 

Vnější hydroizolační opatření

Pokud je naše stavba zatížená vysokým stupněm vlhkosti, je nezbytné učinit opatření, která zabrání jejímu pronikání do konstrukce objektu.

V tomto případě je nejefektivnější vytvoření systému vnějších živičných hydroizolačních stěrek, ideálně v kombinaci s injektážemi proti vzlínající vlhkosti, jak je naznačeno v grafice níže.

Nejprve se provede výkop až k patě zdiva, kde se realizuje infuzní clona proti vzlínající vlhkosti např. pomocí krémového injektážního prostředku PCI Saniment® Injekt C.

V úrovni soklové partie doporučujeme aplikovat minerální hydroizolační stěrku PCI Barraseal® CS, kterou provedeme do výšky cca 30 cm nad a 20 cm pod úroveň terénu. Tento tzv. „soklový detail" nám ochrání často velmi problematickou partii před pronikáním vody stékající po terénu, odstřikujícího deště nebo tajícího sněhu. Zároveň umožní aplikovat systém sanačních omítek PCI Saniment® nad úroveň terénu.

Od úrovně terénu až k patě zdiva, resp. pod úroveň injektáží, naneseme živičnou hydroizolační stěrku PCI Pecimor® 1K nebo PCI Pecimor® 2K. Tu provádíme na očištěné a vyrovnané zdivo opatřené penetračním nátěrem PCI Pecimor® P. Živičné stěrky je nutné ochránit proti poškození při následném zasypávání a hutnění výkopu např. extrudovaným polystyrenem nebo systémovou rohoží. Vyvarujte se používání samostatných nopových folií, které mohou, především pokud jsou otočeny nopy k hydroizolační stěrce, způsobit její poškození vlivem zemního tlaku po zhutnění.

Ne vždy je možné provést výkop okolo objektu a realizovat vnější hydroizolační stěrky. I pro tyto případy má PCI systémová řešení. O nich se dozvíte více v dalším díle našeho sanačního speciálu.

Potřebujete-li poradit s návrhem sanačního zásahu šitým na míru vaší stavbě, obraťte se
na tým našich odborných poradců.

 

Ing. Stanislav Smetana
Vedoucí produktového managementu

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Vaše nejbližší pobočka

Zadejte obec, ulici, kde se nacházíte:

Počasí | Celá ČR

BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim

Tel.: +420 469 607 111
Fax.: +420 469 607 112
info@fasadnistudio.cz

COPYRIGHT 2012 © Fasádní studio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmínky použití

Facebook Fasádního studia Kanál Youtube - nová videa
Nejbližší pobočky podle polohy